Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

S'ha posat en marxa la nova webapp UsApps

11-12-2021
Les Escoles lliures de violències

Aquesta eina s'emmarca dins del pla de Les Escoles Lliures de Violències del Departament d'Educació, adreçat a tots els centres públics i privats i a la comunitat educativa, que té com a principal objectiu la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten l'alumnat.

UsApps és l'eina que el Departament d'Educació posa a disposició de totes les persones de la comunitat educativa per comunicar les diferents situacions de violència que l'alumnat pot viure o ser-ne testimoni. UsApps és una eina segura, d'ús senzill i completament confidencial que permet denunciar tota mena de violència. La web app, d'ús ràpid i intuïtiu, ofereix espai de denúncia, suport i acompanyament en el procés per part de professionals especialitzats en violències.

Darrera de la UsApps hi ha la USAV (Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència) formada per diferents professionals especialistes que en fan l'acollida, atenció i assessorament, i que donen suport als centres educatius per a l'activació dels protocols corresponents.

Hem posat adhesius de propaganda pels lavabos, panells informatius…


Xarxes socials: