Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

L'Institut

Introducció


L'Institut de Palamós té una llarga trajectòria que s'inicià el 1985 amb 75 alumnes, 5 professors i unes instal·lacions provisionals. L'edifici actual es va inaugurar l'any 1991 i d'ençà fins avui. S'hi imparteix educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. 

Els estudis de formació professional van començar el curs 1993-94 amb les especialitats d'Administratiu i Electrònica. Actualment, l'institut ofereix quatre cicles de grau mitjà: Atenció a persones en situació de dependència, Farmàcia i Parafarmàcia, Cures auxiliars d'infermeria i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. També s'ofereix, a més, el grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

L'objectiu del nostre centre és formar el nostre alumnat en coneixements, competències, valors ètics i ciutadans des d'una educació integral que els permeti ser persones lliures, respectuoses, independents, treballadores, crítiques i actives en una societat laica, democràtica i plural. La tutoria, l'atenció individualitzada i la comunicació entre la família i l'institut són la base de les relacions humanes per poder assolir els objectius. 

El nostre institut és un centre educatiu públic. Es troba situat a la vila de PALAMÓS, comarca del Baix Empordà. Les característiques sòcio-econòmiques i culturals de l'entorn dels estudiants de l'institut són molt diverses. El fet de ser el centre públic de secundària amb més oferta de places a Palamós fa que hi hagi alumnat d'un entorn territorial i cultural molt ampli, la qual cosa ens aporta una major heterogeneïtat i riquesa cultural.

Multimèdia