Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Secretaria

Certificats acadèmics


Totes les peticions de certificats, historials o altra documentació acadèmica,  s'hauran de cursar a través de l'adreça certificats@inspalamos.cat, sempre adjuntant el document identificador de l'alumne/a, per a corroborar la identitat, i en la resposta es comunicarà quan es pot recollir aquesta documentació sol·licitada, un cop degudament signada.

(Exceptuant la recollida de títols acadèmics oficials o resguards de títol, gestions per a les quals cal venir de forma presencial).


Arxius: