Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Mobilitat FP

Convocatòria 2019-20


Resolució de la selecció d'alumnat per als programes de mobilitat

L'Institut de Palamós fa pública la resolució de la selecció d'alumnat que participarà a la convocatòria de mobilitat 2019-2020

La valoració de les sol·licituds ha estat realitzada per la comissió de mobilitat, els equips docents corresponents a cada cicle i el departament de llengües estrangeres, on han intervingut més de 20 professors.

Les llistes següents mostren els aspirants ordenats per ordre de puntuació de major a menor, per tal de cobrir les beques disponibles. En cas que algun aspirant seleccionat renunciï, es seleccionarà el següent de la llista.

Aspirants de grau superior:

DNI Puntuació
41628312Z 8,748
41601668G 8,438
41528630Z 6,474

Aspirants de grau mig:

DNI Puntuació
49184487E 9,245
42297775Q 8,902
X5293377L 8,617
41534019K 8,599
41603969M 7,981
77924291S 7,886
41533519G 7,543
41600561R 7,035
C188881 6,514

Selecció del professorat per als programes de mobilitat

Convocatòria de selecció del professorat per als programes de mobilitat

L'Institut de Palamós fa públic els criteris de selecció per a la selecció del professorat que participarà a la convocatòria de mobilitat 2020-2021 del departament d'Ensenyament.

La convocatòria consta de 2 tipus de mobilitat, de la qual el centre només acabarà participant en una.

 • ACCIÓ 1: La formació dual a Europa
 • ACCIÓ 2: La incorporació de la llengua anglesa en els ensenyaments professionals

El centre seleccionarà un candidat i un de reserva per a cada acció.

Calendari sol·licituds:

 • Del 27 de maig al 3 de juny de 2020 (ambdós inclosos)

Els criteris de selecció es detallen en el document annex.

Selecció de l'alumnat per als programes de mobilitat

Convocatòria de selecció de l'alumnat per als programes de mobilitat

L'Institut de Palamós fa públic els criteris de selecció per a la selecció de l'alumnat que participarà a la convocatòria de mobilitat 2019-2020.

La convocatòria consta de 2 mobilitats de grau mig i 1 de grau superior, per a la realització de part del mòdul de FCT (pràctiques en empresa).

Detalls:

 • La convocatòria és oberta per a tots els primers cursos dels cicles de l'Institut de Palamós
 • La previsió és que es realitzi al mes de juliol per a grau mig, i la de grau superior està per determinar, essent aquesta de 2 mesos.
 • Les 3 convocatòries estan becades d'acord amb els imports del projecte Erasmus+.
 • Les estades de grau mig seran a Dublín (Irlanda) i la de grau superior està per determinar.

El centre seleccionarà 3 candidats dels presentats i la resta quedaran a la reserva. El centre es reserva el dret a deixar alguna beca deserta per la falta de qualificació dels candidats.

Els criteris que es valoraran per a la selecció dels candidats són els següents:

 • Idioma
 • Expedient acadèmic
 • Motivació
 • Valoració equip docent
 • Experiència professional

Calendari sol·licituds:

 • Del 20 de gener del 2020 al 31 de gener de 2020 (ambdós inclusius)

Sol·licitud:

 • Us heu de descarregar el formulari de sol·licitud i presentar-lo a secretaria dins el termini establert.

 


Arxius: