Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGM FiP


Farmàcia i parafarmàcia és un cicle formatiu LOE de grau mitjà de la família professional de Sanitat.

Durada: 2.000 hores

Amb pràctiques en empreses i possibilitat de modalitat DUAL intensiva

La competència general del Cicle de Grau Mig de Farmàcia i Parafarmàcia és la d'assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i fer la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

Mòduls professionals Consideracions

 

Oficina de farmàcia

Com s'organitza una farmàcia, control d'existències, compravenda i dispensació.

 

 

Dispensació de productes farmacèutics

Farmacologia, terapèutica, dispensació hospitalària, homeopatia i fisioteràpia.

 

 

Dispensació de productes parafarmacèutics 

Parafarmàcia, dermofarmàcia, dietètica, biocides, productes sanitaris, ortopèdia i pròtesis.

 

 

Formulació magistral 

Normes per la correcta elaboració de fórmules magistrals.

 

 

Promoció de la salut 

Educació per a la salut,  controls analítics, comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic.

 

 

Disposició i venda de productes 

Organització i venda de productes i atenció a l'usuari.

 

 

Operacions bàsiques de laboratori 

Material i instruments de laboratori, preparació de dissolucions, separació de mescles de substàncies, identificació de substàncies i presa de mostres.

 

 

Primers auxilis 

Atenció sanitària d’urgència, suport bàsic vital, recursos i trasllat d’accidentats.

 

 

 

Anatomofisiologia i patologia bàsiques 

Organització del cos humà, salut i malaltia, moviment i percepció, la distribució de l'oxigen a la sang, metabolisme i excreció, regulació interna i la seva relació amb l’exterior.

 

 

 

Itinerari personal per a l'ocupabilitat I i II

Desenvoluparàs habilitats i capacitats transversals, d'orientació laboral i emprenedoria, incloent-hi l'emprenedoria col·lectiva en economia social, així com el coneixement dels drets laborals.

 

 

Projecte intermodular

Elaboració d'un treball a partir de supòsits pràctics que centralitza els continguts treballats al llarg del cicle formatiu.
 

 

Català professional

Català en l'atenció al client en la farmàcia.

 

 

Anglès tècnic

Anglès en l'atenció al client en la farmàcia.

 

 

Digitalització aplicada als sectors productius

Valoraràs les millores que suposen la implementació de sistemes de producció i prestació de serveis digitalitzats i desenvoluparàs un projecte de transformació digital d'una empresa del sector.

 

 

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

Coneixeràs l'impacte ambiental del sector productiu on vols treballar i analitzaràs un pla de sostenibilitat concret d'una empresa.

 

 

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals.

 

 

Vídeos promocionals

 

 

Díptic de presentació (en pdf)

 

Multimèdia